FAMILIEI ARRETA ETA LAGUNTZA EMATEKO ZERBITZUAK

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS


 

Gure helburua familiei laguntzea da, haien beharretara egokituz, haien eskubideak babestuz eta beren gatazkak konpontzeko estaldura psikologikoa, juridikoa eta soziala emango dieten hainbat zerbitzu eskainiz.

 

Zerbitzu horiek eskuratzeko, Lehen Arreta eskaintzen da, eta, bertan, Agipaseren gainerako zerbitzuen berri eta orientazioa ematen zaio pertsonari, bere beharren arabera.

 

Nuestros objetivos se basan en apoyar a las familias, adecuándonos a sus necesidades, protegiendo sus derechos, y ofreciéndoles diversos servicios que les proporcionen una cobertura psicológica, jurídica y social con el fin de que puedan resolver sus conflictos. 

 

Para acceder a estos servicios, se ofrece una Primera Atención, donde se informa y orienta a la persona del resto de servicios de Agipase según sus necesidades. 


 

 

  

KLIKATU IRUDI BAKOITZEAN ETA EZAGUTU ZER EGIN DEZAKEGUN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ALDE

 

PICHA EN CADA IMAGEN Y DESCRUBRE LO QUE PODEMOS HACER POR TI Y TU FAMILIA

 

 

 

 

LEHENENGO ARRETA

PRIMERA ATENCIÓN

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

ASESORAMIENTO JURÍDICO

ADINGABEAK DITUZTEN GURASOENTZAKO ORIENTAZIOA

ORIENTACIÓN A MADRES Y PADRES CON MENORES

TERAPIA PSIKOLOGIKOA

TERAPIA PSICOLÓGICA

 

FAMILIA-BITARTEKARITZA

MEDIACIÓN FAMILIAR

GURASOEN GELA

AULA DE PADRES Y MADRES