AHOLKULARITZA JURIDIKOA

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO


 

Familia Zuzenbidean adituak diren eta bitartekaritzan prestakuntza duten 4 abokatuk familien kontsulta, zalantza eta lege-gai guztiei erantzuten diete.

 

Zerbitzu hau Elkartera joaten diren pertsona guztien eskura dago, bazkide izan edo ez izan: lehenengoentzat, legezko kontsulta guztiak doakoak izango dira eta zerbitzu hau behar duten guztietan erabili ahal izango dute; aldiz, bazkide ez direnek kontsultaren prezioa ordaindu beharko dute.

 

4 abogadas especialistas en Derecho de Familia y con formación en mediación, atienden todas las consultas, dudas y cuestiones legales de las familias.  

 

Este servicio se encuentra a disposición de todas las personas que acudan a la Asociación, independientemente de su condición de socio/a o no socio/a: para los primeros, todas las consultas legales serán gratuitas y podrán hacer uso de este servicio siempre que lo necesiten;  por el contrario, los no socios/as tendrán que pagar el precio de la consulta. 


Agipase, Servicios Jurídicos

FUNTZIO NAGUSIAK

 • Legezko orientazioa eta aholkularitza.
 • Doako Justizia izapidetzeko informazioa.
 • Demandak izapidetzea (dibortzioa, hitzarmen arautzaileko neurriak aldatzea, etab.).
 • Beste zerbitzu juridiko eta profesional batzuekiko harremana eta koordinazioa, alderdien arteko akordioak ahalbidetzeko.
 • Salaketen kudeaketa.
 • Eta abar.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES 

 • Orientación  y Asesoramiento legal.
 • Información para la tramitación de Justicia Gratuita.
 • Tramitación de demandas (divorcio,  modificación de medidas del convenio regulador, etc.).
 • Relación y coordinación con otros servicios jurídicos y profesionales con el fin de posibilitar acuerdos entre las partes.
 • Gestión de denuncias.
 • Etc.